- TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH, QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG;

- TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH;

- TƯ VẤN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG, CÁC CÔNG TRÌNH NỘI - NGOẠI THẤT;

- KHẢO SÁT TRẮC ĐỊA, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN;

- DIỄN HỌA 3D;

- THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY;

- TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN;

- TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU;

- TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN;

- TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH;

- TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG;

- THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI;

- THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HẠ TẦNG, CÁC CÔNG TRÌNH NỘI - NGOẠI THẤT;

- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.