Tuyển dụng 01 Kế toán - Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng 01 Kế toán - Kế toán tổng hợp

CÔNG TY KIẾN TRÚC TONA CẦN TUYỂN DỤNG: 01 Kế toán - Kế toán tổng hợp - Lương: 4-6tr/tháng (được hưởng tất cả các ưu đãi, trợ cấp của công ty; sau thử việc và cam kết làm việc lâu dài được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước). - Yêu cầu...Xem tiếp
Tuyển dụng 01 Kỹ sư Nước - Thiết kế cấp thoát nước

Tuyển dụng 01 Kỹ sư Nước - Thiết kế cấp thoát nước

CÔNG TY KIẾN TRÚC TONA CẦN TUYỂN DỤNG: 01 Kỹ sư Nước - Thiết kế cấp thoát nước - Lương: 5-7tr/tháng (được hưởng tất cả các ưu đãi, trợ cấp của công ty; sau thử việc và cam kết làm việc lâu dài được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước). -...Xem tiếp
Tuyển dụng 01 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc

Tuyển dụng 01 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc

CÔNG TY KIẾN TRÚC TONA CẦN TUYỂN DỤNG: 01 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc - Lương: 8-10tr/tháng (được hưởng tất cả các ưu đãi, trợ cấp của công ty; sau thử việc và cam kết làm việc lâu dài được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước). - Yêu...Xem tiếp
Tuyển dụng 02 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc

Tuyển dụng 02 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc

CÔNG TY KIẾN TRÚC TONA CẦN TUYỂN DỤNG: 02 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc - Lương: 5-7tr/tháng (được hưởng tất cả các ưu đãi, trợ cấp của công ty; sau thử việc và cam kết làm việc lâu dài được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước). - Yêu...Xem tiếp